home > Exposanten > UPTR VZW

UPTR VZW

Uptr bestaat sinds 1937 en verdedigt de economische belangen van de Transport & Logistieke sector. Als Belgische erkende beroepsfederatie, vertegenwoordigt UPTR, op een constructieve manier, zelfstandigen en ondernemingen in haar lobbywerk inzake economische, fiscale, sociale en milieudossiers. UPTR streeft er naar het centrale contactpunt te zijn van de ondernemingen in de Transport & Logistieke sector.

Als Belgische federatie informeert zij haar leden op een transparante manier en stelt verschillende diensten te hunner beschikking om het leven van de belangrijke economische actoren die de vervoerders en logistieke spelers zijn, te vereenvoudigen.


Havenlaan 104-106
100 Brussels
02 420 54 56

M info@uptr.be
W /www.uptr.be/nl/
stand